Ordtak på engelsk – Stor samling av engelske ordtak

Er du på utkikk etter ordtak på engelsk?

Da er dette siden for deg!

Vi har her samlet en rekke av de vanligste engelske ordtakene (engelske idiomer).
I tillegg har vi oversatt ordtakene til norsk, slik at det skal bli enklere å forstå dem.

Engelske ordtak


Two wrongs don’t make a right.
(Oversettelse: To urett gjør ikke en rett.)


There’s only one pretty child in the world and every mother has it.
(Oversettelse: Det er bare ett vakkert barn i verden, og hver eneste mor har det.)


Remove an old tree, and it will wither to death.
(Oversettelse: Flytt et gammelt tre, og det vil snart visne.)


The pen is mightier than the sword.
(Oversettelse: Pennen er mektigere enn sverdet)


A hero is a man who is afraid to run away.
(Oversettelse: En helt er en mann som er for redd til å løpe sin vei.)


Necessity is the mother of invention.
(Oversettelse: Nødvendighet er oppfinnelsenes mor.)


An open enemy is better than a false friend.
(Oversettelse: Bedre med åpent fiendskap enn falskt vennskap.)


When in Rome, do as the Romans.
(Oversettelse: Når du er i Roma, gjør som romerne.)


You are the master of your unspoken words, but a slave to the words you have spoken.
(Oversettelse: Du er herre over det ord som ikke er sagt. Det talte ord er herre over deg.)


One father is more than a hundred schoolmasters.
(Oversettelse: En far er verd mer enn hundre skolelærere.)


A lazy sheep thinks it’s wool heavy.
(Oversettelse: Den late sauen synes at ullen er tung.)


The squeaky wheel gets the grease.
(Oversettelse: Det er det hjulet som knirker, som blir smurt.)


Kindness is like a seed that when cultivated can grow and grow and grow.
(Oversettelse: Godhet er som såkorn; det vokser først når det blir sådd.)


After lunch, sleep awhile; after dinner, walk a mile.
(Oversettelse: Etter middag ta en hvil, og etter aftens gå en mil.)


No man is an island.
(Oversettelse: Ingen mann er en øy.)


Fortune favors the bold.
(Oversettelse: Ingen risiko, ingen gevinst)


Birds of a feather flock together.
(Oversettelse: Like barn leker best.)


A fool and his money are soon parted.
(Oversettelse: En tosk og pengene hans skiller snart lag.)


There are none so deaf as those who do not want to hear.
(Oversettelse: Ingen er så døv som den som ikke vil høre.)


People who live in glass houses should not throw stones.
(Oversettelse: Å kaste stein i glasshus.)


A picture is worth a thousand words.
(Oversettelse: Et bilde sier mer enn tusen ord.)


A friend to all is a friend to none.
(Oversettelse: Alles venn er ingens venn.)


There’s no such thing as a free lunch.
(Oversettelse: Ingenting i livet er gratis.)


Truth will rise above falsehood as oil above water.
(Oversettelse: Sannhet og olje er alltid ovenpå.)


A woman hath nine lives like a cat.
(Oversettelse: Kvinnen og katten har ni liv.)


Better late than never.
(Oversettelse: Bedre sent enn aldri)


Tell a woman once she is beautiful and the devil will repeat it ten times.
(Oversettelse: Fortell en kvinne at hun er vakker, og djevelen gjentar det for henne ti ganger.)


Practice makes perfect.
(Oversettelse: Øvelse gjør mester.)


A good reputation is hard to earn but easy to lose.
(Oversettelse: Et godt rykte er lettere å miste enn å få.)


There’s no place like home.
(Oversettelse: Borte bra, men hjemme best.)


The early bird catches the worm.
(Oversettelse: Den som kommer først til mølla får først malt.)


Never look a gift horse in the mouth.
(Oversettelse: Ikke la det beste bli det godes fiende.)


God helps those who help themselves.
(Oversettelse: Gud hjelper dem som hjelper seg selv.)


You can’t always get what you want.
(Oversettelse: Du kan ikke alltid få det som du vil.)


Too many cooks spoil the broth.
(Oversettelse: Jo flere kokker, jo mer søl.)


The sun does not shine on both sides of the hedge at once. 
(Oversettelse: Solen skinner ikke samtidig på begge sider av hekken.)


If you can’t beat ’em, join ’em.
(Oversettelse: Hvis du ikke kan slå dem, bli med dem.)


Easy come, easy go.
(Oversettelse: Det som kommer lett, forsvinner også lett. / Etter den søte kløe kommer det sure svie.)


Beggars can’t be choosers.
(Oversettelse: Tiggere kan ikke velge)


Beauty is in the eye of the beholder.
(Oversettelse: Skjønnhet er i øyet som ser.)


Actions speak louder than words.
(Oversettelse: Handling sier mer enn ord.)


One man’s trash is another man’s treasure.
(Oversettelse: En manns søppel er en annen manns skatt.)


Familiarity breeds contempt.
(Oversettelse: Kjennskap skaper forakt.)


There’s no time like the present.
(Oversettelse: Ingen tid er bedre enn nå.)


You can’t judge a book by its cover.
(Oversettelse: man kan ikke dømme boken etter omslaget / man skal aldri skue hunden på hårene.)


A penny saved is a penny earned.
(Oversettelse: En krone spart er en krone tjent.)


If it ain’t broke, don’t fix it.
(Oversettelse: Dersom det ikke er ødelagt, så er det ingen grunn til å reparere det.)


Don’t put all your eggs in one basket.
(Oversettelse: Ikke legg alle eggene dine i samme kurv.)


Don’t bite the hand that feeds you.
(Oversettelse: Ikke bit hånden som mater deg.)


You can catch more flies with honey than you can with vinegar.
(Oversettelse: Det er ofte best å være grei.)


Honesty is the best policy.
(Oversettelse: Ærlighet varer lengst.)


The grass is always greener on the other side of the hill.
(Oversettelse: Gresset er ikke alltid grønnere på den andre siden.)


Do unto others as you would have them do unto you.
(Oversettelse: Gjør mot andre som du vil at de skal gjøre mot deg.)


You can lead a horse to water, but you can’t make him drink.
Oversettelse: Du kan lede en hest til vannet, men du kan ikke tvinge den til å drikke.)


Absence makes the heart grow fonder.
(Oversettelse: Fravær gjør kjærligheten sterkere.)


A chain is only as strong as its weakest link.
(Oversettelse: En kjede er bare så sterk som dens svakeste ledd.)


You can’t make an omelet without breaking some eggs.
(Oversettelse: Man kan ikke lage omelett uten å knuse noen egg.)


Don’t count your chickens before they hatch.
(Oversettelse: Ikke selg skinnet før bjørnen er skutt.)


If you want something done right, you have to do it yourself.
(Oversettelse: Hvis du vil at noe skal gjøres riktig, må du gjøre det selv.)


Good things come to those who wait.
(Oversettelse: Gode ​​ting kommer til de som venter.)


All good things must come to an end.
(Oversettelse: Alle gode ting må etterhvert ta slutt.)


Savner du noen engelske ordtak eller idiomer på denne listen?

Da er du velkommen til å tipse oss ved å bruke kommentarfeltet nedenfor.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *