Ludvig Holberg Sitater – De beste sitatene av Ludvig Holberg

Ludvig Holberg (Bilde fra Wikipedia)

Ser du etter sitater av Ludvig Holberg?

Da har du kommet til riktig sted.

På denne siden presenterer vi noen av de beste sitatene av Ludvig Holberg.

Se også:
Bøker av Ludvig Holberg.

Ludvig Holberg Sitater


En advokats hovedkvalitet, så vel som en poets, består i å lyve.


Når gamle folk går i barndommen, må man tvinge dem, som barn.


Jeg har holdt stand mot alle fruentimmer tilforn, men så snart jeg fikk denne jomfru å se, var det likesom en sa meg: Her er den person, som himmelen har beskikket det til ektefelle.


Ærlighet varer lengst.


Folk sier vel i herredet, at Jeppe drikker, men de sier ikke, hvorfor Jeppe drikker.


Den største vanskelighet ved å fri, er å hitte på hvorledes man skal begynne sin tale.


Maten smaker vel hos de franske, eftersom man får så lite til alle tider; ti intet oppvekker mer appetitten enn når der er kun litt i fatet.


Dersom I gode piker tenkte ikke så meget på mannfolk om dagen, drømte I ikke så titt om dem om natten.


Man burde ikke gifte seg før enn man var 30 år.


Den mosjon, herre, vi har av en natts dans, er så sunn, som å få et helt apotek i maven.


Jeg drikker ellers ikke brennevin, uten når jeg har ondt i maven, men jeg har gemenlig en slett mave.


Den kjærlighet som kommer så hastig, har ingen bestandighet.


Du sier så sant at jeg har en såre spinkel hjerne,
At din er tykkere, det innrømmer jeg så gjerne.


Når man vil gjøre noe, så må man gjøre det så, at det kan høres og spørres.


Når jeg kun kan nyte lærde folks omgjengelse, så skjøtter jeg hverken om mat eller drikke.


Det meget bedre er, en ærlig ruus at drikke, end at forlove sig.


Tør du laste et brev, som du aldri har lest?


Det er ingenting jeg kan ergre meg mer over enn å se god mat ille tillaget.


Men jeg er et menneske og kan derfor ikke gjøre noe som overgår menneskelige krefter.


Jeg holder ubegripelig for, det beste middel er, når en kone er balstyrisk, at mannen truer henne med å ligge alene, og ingen seng å søke med henne, inntil hun bedrer seg.


Skal A, skiønt hun er viis, fordi hun er en Qvinde,
Fordi hun gaar med Skiørt, fordømmes til at spinde.
Skal B, som er en Nar, en Druckenbolt, et Faar
Strax Mester være, just for han med Buxer gaar.


En kan ha bedre hode enn en annen. En kan lære så meget i ett år som andre uti ti.


Ti som det stundom farlig er å være altfor vittig …

Lad dem regiere, som et Huus kand forestaae,
Den som beqvemmest er, lad den ved Roret staae.


Du kommer alltid med ditt men; jeg tror enten din far eller mor var mennist.


Ti jeg vet hva et menneske er, og hvor mange skrøpeligheter det er underkastet.


Deri består mest kunsten, nemlig uti få ord å inneslutte en stor mening.


Kjærlighet skal gå frem gradvis, så varer den lengst.


At intet uti verden er
Den første gang fullkommen.


Intet skattes bør imod et ærligt Navn.


Den gylne tid går bort, vi alt for meget snakker.


Jo mer man rører ved sådant, jo verre lukter det.


Hvortil duger penger når man ikke vil gjøre seg til gode derav?


Jeg disputerer ikke om det er moten eller ei; men er det en fornuftig mote?


Er kun hveranden Dag Dig ond, hveranden god
Da har Du Lykken, Ven, tro mig, i Overflod.


I gemene folk spør alltid straks etter penger.


Naar Frands sig klager syg, at troe ham Ingen gider.
Men kand den kaldes frisk, som af Indbildning lider?


Hva min skapning er angående, da må jeg være fornøyd med himlens gave.


Skam få den der først fant på krig. Det er jo urimelig at folk skal gå hen og myrde dem som man ikke kjenner.


Det meste regjeres i verden av slumpe-lykke.


Månen er gjort av en grønn ost.


Hvor lenge var Abraham i Paradis?


Hun har min tro en smukk talje. Er hun så smukk for som bak, kunne jeg selv bli forlibt i henne, hvor kolsindig jeg enn er.


Min feber gjør meg tynn, min lege gjør den trinn;
Han trives dag for dag jo mer jeg svinner inn.


Så snart rikdom kommer, vil de gode også bli onde.


Akk! Jeppe! Den bolig uti Paradis var kun kort, og din glede fikk hastig ende.


Kjærlighet er dog en pasjon som overgår alle pasjoner.


Er du krum, er du lam, har du penger, så går du fram.


Verden eksaminerer ikke hvordan en ting settes i verk, men hvordan den faller ut.


Mote meg hit og mote meg dit, så er den en narr, der går annerledes enn alle andre folk i landet.


Akk monsieur! nu er I så naken, som I kom fra mors liv. Hva ulykke kan dog ikke det spill forårsake!


Jeg er ikke misunnelig, men jeg kan ikke nekte, at om jeg på en god måte kunne vrikke halsen om på ham, så gjorde jeg det.


Ha, ha! I er en skeptikus, I har antatt den fordømmeligste sekt; å tvile om allting er jo rette vei til ateisteri.


All sykdom kommer av mat og drikke.


Paris er en artig by, det må verden tilstå.


Jeg har et sunt legeme, men jeg er svak på sjelens vegne.


Østers må ikke stues uten i deres egen saus, ellers vil jeg ikke reise meg opp for dem.


Ingen blir hengt fordi han stjeler, men fordi han ikke forstår kunsten å stjele rett.


Det er så i alle hus; ti konene agerer menn, og fører regimentet allevegne.


Vet du om noen flere sitater av Ludvig Holberg?

Da må du gjerne tipse oss ved å bruke kommentarfeltet nedenfor.

Se også:
Bøker av Ludvig Holberg.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *