Søren Kirkegaard sitater – Stor samling av sitater av Søren Kirkegaard

Søren Kirkengaard (Bilde fra Wikipedia)

Er du på utkikk etter Søren Kirkegaard sitater?

Da har du kommet til riktig sted.

På denne siden har vi delt mange sitater av Søren Kirkegaard

Søren Kirkegaard sitater


Livet kan bare forstås baklengs, men det må leves forlengs.


Det å ikke ha noen mening, er også å velge, for hvis man ikke selv har en mening, gir man andres meninger større spillerom.


Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der hvor han er og begynne der.
Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst.


Mett ikke din samvittighet med unnskyldninger.
Du metter ikke en vakthund med sovetabletter.


Mist for all del ikke lysten til å gå.
Jeg går meg til det daglige velbefinnende hver dag og går fra enhver sykdom; jeg har gått meg til mine beste tanker og jeg kjenner ingen tanke så tung at man ikke kan gå fra den.


Hva er angst? – Morgendagen.


Mange kloke ord blir sagt i spøk.
Dessverre blir i langt høyere grad dumme ord sagt i fullt alvor.


Bønnen forandrer ikke Gud, men den forandrer den som ber.


Misunnelse er en skjult beundring.


Som brud er kvinnen skjønnere enn som ung pike, som mor skjønnere enn som brud.


Lediggang som sådan er ingenlunde en rod til ondt, tvertimod den er et sandt guddommeligt liv, når man ikke kjeder sig.


Det er det evige i elskoven at individene først i dens øyeblikk blir til for hverandre.


Det er mye lettere å se til høyre og venstre enn å se inn i seg selv.


Det er alltid lettere å bevise sin fortrinnlighet ved å være kresen mot andre enn ved å være streng mot seg selv.


En søn er ligesom et speil, hvori faderen ser sig selv, og for sønnen er igjen faderen som et speil, hvori han ser sig selv i den tilkommende tid.


Du og samvittigheten er ett: Den vet alt hva du vet, og den vet at du vet det.


La Gud beholde himmelen om jeg får beholde henne.


Det er kun ett bevis for at det evige er til: troen på det.


Av alle latterlige ting er ingen så latterlig som å ha det travelt.


Når det ikke er kamp i elskov, er der ingen kjærlighet.


Hva er ungdom?
En drøm.
Hva er kjærligheten?
Drømmens innhold.


Det gjelder å finne en sannhet som er sannhet for meg.


Mannen frir, kvinnen velger.


Bedre godt hengt enn slett gift.


Summa summarum: jeg gider slet ikke.


Hvert menneske er fra Guds hånd en originalutgave.


Kvinnen er mannens samvittighet.


Mennesket står til alle tider på skilleveien.


Gleden er meddelsom, og derfor underviser ingen bedre i glede enn den som selv er glad.


Den dagen du kom inn i verden, gråt du, mens dine nærmeste var glade.
Lev nå således at den dagen du går bort, da gråter dine nærmeste, mens du selv er glad.


De fleste klager over at det i romanene ikke foregår som i virkeligheten.
Jeg klager over at det i virkeligheten ikke foregår som i romanene.


Forstått på denne måte er øyeblikket ikke egentlig tidens, men evighetens atom.
Det er evighetens første refleks i tiden, dens første forsøk på liksom å stanse tiden.


Livet er blevet meg en besk drik, og dog skal den indtages som dråber, langsomt tællende.


Å våge er å miste fotfeste en liten stund.
Å ikke våge er å miste seg selv.


Kjærligheten forandrer ikke den elskede, den forandrer seg selv.


La andre klage over at tiden er ond.
Jeg klager over at den er ussel, for den er uten lidenskap.


Den som ikke har lidenskap, ser aldri det forjettede land, men omkommer i ørkenen.


Det er et hvert menneskes plikt å ha et kall.


Det er svært viktig i livet at man passer på når ens stikkord kommer.


Skulle jeg ønske meg noe, da ville jeg ikke ønske meg rikdom eller makt, men mulighetenes lidenskap.
Det øye som overalt, evig ungt, evig brennende, ser muligheten.


Kvinnen er like sterk som mannen, kanskje sterkere.


Hat er kjærlighet som har mislykkes.


Mang en mann ble geni, ble helt, ble dikter, ved den pike han ikke fikk.


Kvinnens vesen er hengivelse, hvis form er motstand.


Hvis jeg var far og min datter ble forført, ville jeg absolutt ikke la henne i stikken; men ble min sønn journalist, ville jeg anse han som fortapt.


Mellom menneske og menneske er dette det høyeste.
Disippelen er anledning til at læreren forstår seg selv, læreren er anledning til at disippelen forstår seg selv.


Jeg vil heller ha et mord på samvittigheten enn å ha forsmådd en kvinnes kjærlighet.


Hvor solens stråler ikke nåe hen, der nåe dog tonerne.


Skulle jeg ønske meg noe, da ville jeg ikke ønske meg rikdom eller makt, men mulighetenes lidenskap.
Det øye som overalt, evig ungt, evig brennende, ser muligheten.


Akk, når man betrakter menneskenes liv, må man ofte si med sorg: De vet ikke selv hvilke krefter de har, de forhindrer seg selv i å få det å vite, fordi de med de fleste krefter arbeider seg selv imot.


De fleste mennesker haster så sterkt etter nytelsen, at de haster forbi den.


Hvad er Glæde, eller det at være glad?
Det er, i Sandhed at være sig selv nærværende; men det at være sig selv i Sandhed nærværende, det er dette “Idag”, dette, at være i dag, i Sandhed at være idag.
Og i samme Grad som det er sandere, at Du er idag, i samme Grad som Du mere er Dig selv ganske nærværende i at være i Dag, i samme Grad er Ulykkens Dag Imorgen ikke til for Dig.
Glæden er den nærværende Tid med hele Eftertrykket paa: den nærværende Tid.
Derfor er Gud salig, han som evigt siger: idag, han som evigt og uendelig er sig selv nærværende i at være idag.


Vet du om flere sitater av Søren Kirkegaard?

Da må du gjerne tipse oss ved å bruke kommentarfeltet nedenfor.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *